Katalog P3
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
BES. II. WK. SERBIEN 1942 Ganzsache P3 gestempelt (102803)
Katalog P3
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog Bl.4III
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
BES. II. WK. SERBIEN 1943 Bl.4 III postfrisch (403583)
Katalog Bl.4III
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog 20
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
BES. II. WK. SERBIEN 1941 Nr 20 gestempelt (113736)
Katalog 20
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog 25
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
BES. II. WK. SERBIEN 1941 Nr 25 gestempelt (113737)
Katalog 25
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog 48A I
Erhaltung siehe Beschreibung
Prüfung original
BES. II. WK. SERBIEN 1941 Nr 48A I siehe Beschreibung (403517)
Katalog 48A I
Erhaltung siehe Beschreibung
Prüfung original
Katalog 49I
Erhaltung siehe Beschreibung
Prüfung original
BES. II. WK. SERBIEN 1941 Nr 49 I siehe Beschreibung (403559)
Katalog 49I
Erhaltung siehe Beschreibung
Prüfung original
Katalog 95I
Erhaltung siehe Beschreibung
Prüfung original
BES. II. WK. SERBIEN 1943 Nr 95 I siehe Beschreibung (403547)
Katalog 95I
Erhaltung siehe Beschreibung
Prüfung original