Erhaltung gestempelt
Prüfung original
HONGKONG Lot gestempelt (111930)
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
SCHWEIZ Slg. 1977-2000 gestempelt (202435)
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
JERSEY Slg. aus 1976-1991 postfrisch (203839)
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
BUND Sammlung 1949-1953 postfrisch (204236)
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
SBZ Slg. Oberränder Berliner Bär (800103)
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
DDR kleiner Dublettenposten gestempelt (217463)
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
BERLIN Lot FORMNUMMERN gestempelt (221412)
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Erhaltung Sonderstempel
Prüfung original
SBZ BERLIN-BRANDENBURG Lot Sonderstempel (221614)
Erhaltung Sonderstempel
Prüfung original
Erhaltung Sonderstempel
Prüfung original
SBZ BERLIN-BRANDENBURG Lot Sonderstempel (221615)
Erhaltung Sonderstempel
Prüfung original
Erhaltung Sonderstempel
Prüfung original
SBZ BERLIN-BRANDENBURG Lot Sonderstempel (221616)
Erhaltung Sonderstempel
Prüfung original
Erhaltung Sonderstempel
Prüfung original
SBZ BERLIN-BRANDENBURG Lot Sonderstempel (221617)
Erhaltung Sonderstempel
Prüfung original
Erhaltung Sonderstempel
Prüfung original
SBZ BERLIN-BRANDENBURG Lot Sonderstempel (221618)
Erhaltung Sonderstempel
Prüfung original
Erhaltung Sonderstempel
Prüfung original
SBZ BERLIN-BRANDENBURG Lot Sonderstempel (221619)
Erhaltung Sonderstempel
Prüfung original
Erhaltung Sonderstempel
Prüfung original
SBZ BERLIN-BRANDENBURG Lot Sonderstempel (221620)
Erhaltung Sonderstempel
Prüfung original